ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 14/08/2017

Αρ. πρωτ.:  8123

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 13η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συγκρότηση Επιτροπών Οριστικής Παραλαβής έργων Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

  1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης του οικοπέδου για την στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

  1. Λήψη απόφασης για: Α) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων τιμής και μνήμης των χαμένων ναυτικών του υποβρυχίου «Κατσώνης».Β) Ψήφιση πίστωσης ποσού 4000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης των εκδηλώσεων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6431 για τη κάλυψη αποστολής 3 δημοσιογράφων του κρατικού καναλιού RAI3 από και προς Ιταλία με σκοπό την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Ιταλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

  1. Μετακινήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή