ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 21/07/2017

Αρ. πρωτ.: 7316

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 11η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (120/2017, 175/2017 και 193/2017 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (197/2017 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος Μωραΐτη. (195/2017 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεων προηγούμενου έτους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για α) έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLDTRAVELMARKET 2017 και β)ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

 1. Διαγραφή ποσού 400,00€ από χρηματικό κατάλογο (831/2017) της εταιρίας «Ξενάκης Απόστολος Α.Ε.». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ από τον 811/2017 χρηματικό κατάλογο ποσού 3,70€. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών και διαγραφή υπόλοιπου χρηματικού ποσού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (Μαρκάκης Γεώργιος, Κυριακούλη Ελισσάβετ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης της πυρπόλησης της Σκιάθου από τα γερμανικά στρατεύματα. β) Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης των εκδηλώσεων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

 1. Έγκριση της εκδήλωσης – παρουσίασης του χοροδράματος «ΕΡΩΣ – ΗΡΩΣ» και ψήφιση πίστωσης 2.700€ στον ΚΑΕ 15-6471. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

 1. Εγγραφές διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Μετακινήσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή