ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  10/07/2017

Αρ. πρωτ.:  6775

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 10η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Λήψη απόφασης  τροποποίησης του ΟΕΥ για σύσταση κενών θέσεων στην υπηρεσία καθαριότητας βάσει της αρ. 19/30-6-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ..
  1. Λήψη απόφασης για εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.4479/2017 - παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου,μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές βάσει της αρ. 19/30-6-2017 της εγκυκλίου  του ΥΠ.ΕΣ..
  1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 117/2017 ΑΔΣ σχετικά με τη μείωση στην τιμή εκκίνησης και διεξαγωγής νέας δημοπρασίαςχωρίς δημοσίευση σε άγονους διαγωνισμούς.
  1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού χρήσης και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρωντου Δήμου Σκιάθου.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή