ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  01/06/2017

Αρ. πρωτ.:  4976

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 8η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων. (Α.Ο.Ε. 112/2017) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.
  1. Λήψη απόφασης για:

1) Έγκριση της εκδήλωσης της παράστασης χορού μπαλέτου, λάτιν και μοντέρνων χορών των τμημάτων του Δήμου Σκιάθου.

2) Ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-5471 για την ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδήλωσης.

  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

  1. Μετακινήσεις. 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή