ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  16/02/2017

Αρ. πρωτ.: 1149

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 2η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2017 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.(Εξ αναβολής)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής για τον καθορισμότων δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών έτους 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μίχας.

 1. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το αρ.4554/06-06-2012 συμφωνητικό μίσθωσης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για διοικητική αποβολή από το περίπτερο στη θέση ανατολική παράλια Δήμου Σκιάθου έμπροσθεν του καταστήματος της τράπεζας AlphaBankτου Αντωνίτσα Δημητρίου του Αποστόλου – Θεοδώρου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για  διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για δημοσίευση ή μη της περίληψης διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το παρ.2 άρθρο 4 ΠΔ 270/81. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 703/2017 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιολδάσης.

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Λήψη απόφασης για διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000€ στον Κ.Α.15-6471 για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 26/02 και 27/02 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2017 στο Βερολίνο της Γερμανίας από 08 έως 12 Μαρτίου 2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στη Βερόνα Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο περιοδικό «plefsi»  στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου καιψήφιση πίστωσης ποσού 1.750,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο περιοδικό «plefsi». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 1. Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Μετακινήσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή