ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη
Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925
Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  29/12/2016

Αρ. πρωτ.: 10947

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 25η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2016.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

  1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

  1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η λήψη αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή