ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  15/12/2016

Αρ. πρωτ.: 10589

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 24η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ19

 1. Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (321/2016 A.O.E.).ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Σκιάθου. (3/2016 Α.Ε.Ε.)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος.

 1. Λήψη απόφασης για ένταξη στο πρόγραμμα «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του ΕΣΠΑ με σκοπό την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών (Κούκια, Λάζου,Δελιπορανίδη).ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Συγκρότηση σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Χρήστος Χειμώνας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2012 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό της οδού που συνδέει τον κρατικό αερολιμένα Σκιάθου με το σχέδιο πόλης Δήμου Σκιάθου και την επαρχιακή οδό Σκιάθου-Κουκουναριών, ως δευτερεύουσας επαρχιακής οδού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση υλοποίησης χριστουγεννιάτικης και πρωτοχρονιάτικής εκδήλωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον ΚΑΕ 15-6471. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Ανάκληση της 237/2016 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά με την εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9772/18.11.2016 αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Σκιάθου.

 1. Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Μετακινήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή