ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη
Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925
Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  30/11/2016

Αρ. πρωτ.: 10112

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 4 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, στο Μπο­ύρτζι, σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρ­ο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2017 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαρία – Ελευθερία Πεζάτου, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή