ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925
Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  18/11/2016

Αρ. πρωτ.: 9786

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 20η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφασης της 4ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφασης της 4ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

  1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9772/18.11.2016 αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

  1. Εξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑΣ για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης στην περιοχή των Κουκουναριών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Βιολέττας

  1. Έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με τη χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 για την κάλυψη χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

  1. Εγγραφές - διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

  1. Μετακινήσεις.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή