ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  27/10/2016

Αρ. πρωτ.: 9221

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 19η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2017. (2/2016 Α.Ε.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη των προτάσεων της αριθμ. 3ης/2016, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

 1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2016) (257/2016 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών (Σταυρίτη, Φαναριώτου, Καβούρη). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 129/2015 ΑΔΣ:

α. Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή του προϊόντος εκκαθάρισης και λοιπών στοιχείων αυτής

β. Ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τη σύνταξη έκθεσης έγκρισης της πράξης εκκαθάρισης

γ. Εξουσιοδότηση στην εταιρεία «Π. Βαλασσόπουλος και Συνεργάτες Α.Ε.» και συγκεκριμένα στον Παναγιώτη Βαλασσόπουλο του Γεωργίου για υποβολή διακοπής λυθείσας εταιρείας στη Δ.Ο.Υ., παύση εργασίας επιτηδεύματος και αναγγελία λήξης, υποβολή στη Δ.Ο.Υ. βιβλίων και στοιχείων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

 1. Λήψη απόφασης για επέκταση και μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού WorldTravelMarket (Λονδίνο) 07-09/11/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.984,25€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.200,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6431 για την κάλυψη της δαπάνης διαφημιστικής προώθησης και προβολής της Σκιάθου στην Ιταλία. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Λήψη απόφασης για:

Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia (Θεσσαλονίκη) 18-20/11/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.441,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Β) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Greek Tourism Expo (Αθήνα) 25-27/11/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.976,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Λήψη απόφασης για:

Α) Ψήφιση πίστωσης 6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για παροχή υπηρεσίας δημιουργίας τουριστικού περιπτέρου στην έκθεση «Philοxenia» στη Θεσσαλονίκη

Β) Ψήφιση πίστωσης 3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για παροχή υπηρεσίας δημιουργία τουριστικού περιπτέρου στην έκθεση «Greek Tourism Expo» στην Αθήνα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση αθλητικών προγραμμάτων χειμερινής περιόδου 2016-2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 340,00ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 για τη φιλοξενία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και του φορέα «Χαμόγελο του παιδιού» για το πρόγραμμα πρόληψης στοματικής υγείας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Εγγραφές - διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 1. Μετακινήσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή