ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  29/09/2016

Αρ. πρωτ.:  8352

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 18η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

  1. Καθορισμός τελών διαφήμισης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων κρίνεται απαραίτητη λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή