ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  26/08/2016

Αρ. πρωτ.:  7322

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 15η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 

  1. Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με τη χρηματική εντολή του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μίχας.

 

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη των προτάσεων της αριθμ.  2ης/2016, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος

 

  1. Γνωμοδότηση  σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση και λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία «MANDRAKIVILLAGE» στη θέση Μανδράκι - Κουκουναριές του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

 

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.590 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 για την κάλυψη μουσικοχορευτικής παράστασης στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο στο Μπούρτζι, από το συγκρότημα «ΕΝ ΚΑΡΔΙΑ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος
  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε υπαίθριο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 

  1. Μετακινήσεις. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή