ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: ." style="color: #081ea8;">.

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  25/07/2016

Αρ. πρωτ.:  6343

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 14η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2016) (198/2016 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ.
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει ΚΕΠ του Δήμου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.
 1. Εξέταση υπομνήματος δικηγόρων Βόλου δραστηριοποιούμενων στη Σκιάθο, περί επανασύστασης Ειρηνοδικείου Σκιάθου και μη κατάργησης του Κτηματολογικού Γραφείου – Υποθηκοφυκολακείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος.
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση από τον Δήμο δυο χώρων (22 m2 έκαστος) για δωρεάν χρήση στο διηνεκές από τον ΔΕΔΔΗΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το γραφείο ανταποκριτή του Ο.Α.Ε.Δ.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση των άρθρων 41 και 42 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου. (196/2016 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή η μη των προτάσεων της αριθμ.  1ης /2016, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Θεοδώρου
 1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α. και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.760,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7515.01. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταματάς
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 για την κάλυψη της δαπάνης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης τιμής και μνήμης της βύθισης του υποβρυχίου «Κατσώνης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,0€ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 για τη κάλυψη διοργάνωσης της εκδήλωσης της επετείου της πυρπόλησης του νησιού από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος.
 1. Εγγραφές - διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Μετακινήσεις.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή