ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: ." style="color: #081ea8;">.

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  24/06/2016

Αρ. πρωτ.:  5293

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 13η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση του ισολογισμού απογραφής έναρξης της εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης Επικοινωνίας Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ.
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της επέκτασης δικτύου του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Πλάκες».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ.
 2. Έκφραση γνώμης για την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό και συνεχόμενο θαλάσσιο χώρος το Βρωμονέρι Πηλίου και Αγία Ελένη Σκιάθου για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου στο δίαυλο Πηλίου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ.
 3. Έγκριση χορήγησης άδειας για τοποθέτηση καμπίνων Γ2 σε αντικατάσταση των ΚΚ 201 (Τρούλος) 203 (Αγ. Παρασκευή – Πλατανιάς) & 301 (Κουκουναριές) και κατασκευή υποδομής του προς αντικατάσταση ΚΚ 103 (Τρούλος) του παρόχου «ΟΤΕ Α.Ε.». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ.
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ.

                             

 1. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» για την πενταετή συντήρηση του λογισμικού του ΚΕΠ Υγείας.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που λειτουργεί ως αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ.
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου για το Κ.Α.Π.Η.  Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ.
 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α.E. 00-6431 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλίακαι Ελβετία.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 2. Εγγραφές - διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 3. Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε υπαίθριο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Ανανέωση  άδειας  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 2. Μετακινήσεις.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή