ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: ." style="color: #081ea8;">.

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  24/06/2016

Αρ. πρωτ.:  5291

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 12η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. Λήψη απόφασης για πρόσληψη οκτώ (8) ΥΕ εργατών – πυροφυλάκων δίμηνης διάρκειας.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι ήδη διανύουμε την θερινή περίοδο και ο κίνδυνος πυρκαγιών καθιστά αδήριτη ανάγκη την πρόσληψη πυροφυλάκων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή