ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: ." style="color: #081ea8;">.

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  08/06/2016

Αρ. πρωτ.:  4701

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 11η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την αποδοχή της με αρ.πρωτ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης σχετικά με την χρήση αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου», μεταξύ της ΕΤ.Α.Δ. και του Δήμου Σκιάθου, τον καθορισμό  του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης της προαναφερθείσας παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού, και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους, καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτική σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.(144/2016 Α.Ο.Ε.).
  2. Λήψη απόφασης για διαγραφή κύριας οφειλής ποσού 13.787,19 € (με προσαυξήσεις) της Βουτση Συραϊνώς του Ιωάννη λόγω λάθους εγγραφής ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη.

       3. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη        Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου».

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή