ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  22/02/2016

Αρ. πρωτ.: 1273

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 3η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη διοικητική αποβολή από το περίπτερο στη θέση «Παλιό Λιμάνι» Δήμου Σκιάθου της Βούλγαρη Μαλαματής χήρας  Κων/νου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής αιγιαλού και παραλιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη η «Παροχή Υπηρεσιών Διαλογής, Προσωρινής Αποθήκευσης και Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας Δήμου Σκιάθου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

 

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη η παροχή υπηρεσιών για τη «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σκιάθου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

 

 1. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 293/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τις Επιτροπές έτους 2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 83/2015 ΑΔΣ (Καταδυτικό Πάρκο). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 307,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την παροχή υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των αποκριάτικων εκδηλώσεων και των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 861,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την παροχή υπηρεσίας δημιουργίας μακέτας στο on board περιοδικό «BLUE». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 

 1. Λήψη απόφασης για την στήριξη της κοινής πρότασης για καθιέρωση της 24ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

                                                                                                                                                      

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.
 2. Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Μετακινήσεις.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή