ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  12/02/2016

Αρ. πρωτ.:  1011

ΠΡΟΣ

  •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 2η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (3/2016 A.O.E.).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός της ανάγκης διεκπεραίωσης θεμάτων με χρονικούς περιορισμούς (ψήφιση χρεών, προγραμματισμός προσλήψεων) για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή