ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  25/01/2016

Αρ. πρωτ.: 533

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Λήψη απόφασης για ακύρωση ενταλμάτων 2015 που υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Λήψη απόφασης για ακύρωση ενταλμάτων 2015 που δεν υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων στη θέση  Άγιος Αντώνιος στη Σκιάθο (Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 3. Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου  έτους 2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού BITMILAN (Μιλάνο) 11-13/02/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού GreklandPanorama (Στοκχόλμη) 12-14/02/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2016 (Βερολίνο) 09-13/03/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTR (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) 25-28/02/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού INTERNATIONALFAIROFTOURISM (Βελιγράδι) 18-21/02/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.700,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.
 1. Λήψη απόφασης για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο on board περιοδικό «BLUE» της AEGEAN & OLYMPIC AIRLINES και ψήφιση πίστωσης ποσού  στον Κ.Α. 00.6431. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.
 2. Ψήφιση  πίστωσης ποσού για παροχή υπηρεσιών συμβούλου (εταιρεία marketing) για εκπόνηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000€ στον Κ.Α. 00.6432.2 των εξόδων του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου για την κάλυψη εξόδων και αναγκών των τουριστικών εκθέσεων που θα συμμετάσχει ο Δήμος Σκιάθου για το έτος 2016 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2016 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.
 1. Λήψη απόφασης για τη καταχώρηση του μουσείου Παπαδιαμάντη στο πολιτιστικό περιοδικό «Ημέρες Τέχνης στην Ελλάδα» και ψήφιση πίστωσης ποσού 799,50 στον Κ.Α. 00.6431. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.399,47 στον Κ.Α.Ε. 15.6471 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.
 1. Τροποποίηση της συγκρότησης Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου (σχετ. 137/2014 Α.Δ.Σ.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
 1. Εγγραφές – Διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 2. Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Μετακινήσεις.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή