ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 09/01/2015

Αρ. πρωτ.: 119

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους
    • Γραφείο Δημάρχου
    • Γραφείο Αντιδημάρχων
    • Δ/νσεις Δήμου
    • Ιστοσελίδα Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 13 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, στo γραφείο Δημάρχου σε Ειδική Συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρ­ο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2015.

(377/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Σταμέλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή