ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σκιάθος           :  04/06/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.     :  5989

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

          

 

                  ΠΡΟΣ

                                               1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                                                                         2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 4η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

  1. Eισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για συμψηφισμό οφειλών του Δήμου Σκιάθου στο Ελληνικό Δημόσιο, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α) έσοδα.

         ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νικόλαος Πλωμαρίτης, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                            ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή