ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σκιάθος          : 01/09/2014

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                              Αριθ. Πρωτ.     : 9092

 

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου,  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και εκπροσώπων  στη Γενική Συνέλευση της  Π.Ε.Δ.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 7η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή  και ώρα  10:00π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και τωνεκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της  Π.Ε.Δ. (άρθρο 9 Π.Δ. 75/2011).

Ο
Προεδρεύων Σύμβουλος

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή