ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σκιάθος           :02/06/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.     :  5835

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

          

 

                  ΠΡΟΣ

                                               1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                                                                         2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 2η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

  1. Έγκριση θερινών προγραμμάτων του αθλητικού τμήματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2014

           ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νικόλαος Πλωμαρίτης, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                            ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή