ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος : 18-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΟΣ 1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου 2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 24η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Σκιάθου, για το οικονομικό έτος 2011». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή