ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σκιάθος, 22/07/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 7812

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                    2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», λόγω της απεργίας των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου, η προγραμματισμένη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε με την υπ. αριθ. 7629/17-07-2014 πρόσκληση αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014 και ώρα 21:30 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ. αρίθ. 7629/17-07-2014πρόσκλησης.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή