ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σκιάθος       : 22-01-2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ. : 508

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

                                    

            

                 ΠΡΟΣ

                                           1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                                                                     2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, 27η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

      

 1. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης   υγειονομικών όρων.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστημάτων

 1. Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστημάτων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου (1/2014 εισηγητική απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Καθορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως στους δικαιούχους.

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων, των παραλιακών χώρων της νήσου Σκιάθου.

       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Διολέττας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

 1. Συγκρότηση επιτροπής θεμάτων που αφορούν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, νήσου Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Συγκρότηση επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Μασούρος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος

 1. Τροποποίηση των αριθμ. 104/2013 και 204/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

«Έγκριση της αλλαγής χρήσης του μισθίου, δημοτικού ακινήτου (Νο2) που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, εφόσον μέχρι τώρα έχουν γίνει, σύμφωνα με τον νόμο, επαναλαμβανόμενες δημοπρασίες χωρίς την επίτευξη αποτελέσματος»

         Με την προσθήκη της δημοσίευσης ή μη, της περίληψης της διακήρυξης.

         ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 305/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

«Έγκριση για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Μπούρτζι στη Σκιάθο με δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και καθορισμός της χρήσης του ακινήτου».

         Με την προσθήκη της δημοσίευσης ή μη, της περίληψης της διακήρυξης.

         ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση εγγραφών και διαγραφών νηπίων στο τμήμα παιδικού σταθμού του Δήμου Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Εξέταση της υπ΄αριθμ. 393/16-01-2014 αίτηση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του κέντρου παιδιού με θέμα την μείωση των τροφείων λόγω οικονομικής δυσχέρειας.

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Ψήφιση Πίστωσης ποσού 900,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2 για την μεταφορά διαφημιστικού υλικού για την τουριστική έκθεση στη Βιέννη.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

 1. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

 1. Μετακινήσεις.                                                                                               ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή