ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σκιάθος,   26/09/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 9897

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», λόγω της μη ύπαρξης απαρτίας κατά την προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε με την υπ. αριθ. 9714/20/09/2013πρόσκληση, η συνεδρίαση αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 20.00 μ.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της υπ. αρίθ. 9433/13/09/2013πρόσκλησης.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή