ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 26/06/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

41η/26.06.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Αποδοχή των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έγκριση σύναψης συμφωνητικών με ενεργοποίηση του ποσοστού του 5% επί της τιμής κατακύρωσης όπου απαιτείται για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τεσσάρων (4) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού,   για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη παραλία των Κουκουναριών, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκαν στις υπ’ άριθμ. D112697-O2, D112697-O3, D112697-O4, D112697-U2 & D112697U3/2024 Διακηρύξεις   του Δήμου Σκιάθου και της ΕΤΑΔ Α.Ε., έπειτα από την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού   κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Δ.Ε 222/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και

εγκρίνει τη σύναψη συμφωνητικών με ενεργοποίηση του ποσοστού του 5% επί της τιμής κατακύρωσης όπου απαιτείται για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τεσσάρων (4) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού,   για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη παραλία των Κουκουναριών, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκαν στις υπ’ άριθμ. D112697-O2, D112697-O3, D112697-O4, D112697-U2 & D112697U3/2024 Διακηρύξεις   του Δήμου Σκιάθου και της ΕΤΑΔ Α.Ε., έπειτα από την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού   κατά τις κείμενες διατάξεις.

2

Αίτημα μείωσης μισθωμάτων τμημάτων παραλιών έτους 2024  

Α.Δ.Ε 223/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αποδοχή των αιτημάτων διότι από τις κείμενες μέχρι τώρα διατάξεις δεν προκύπτει η δυνατότητα μείωσης μισθωμάτων αφού και η Κτηματική Υπηρεσία δεν έχει προβεί σε ανάλογη μείωση ως φορέας συνδιαχείρησης των αιγιαλών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή