ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 20/06/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

39η/20.06.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Αποδοχή μίας (1) χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού διαπιστωτικού χαρακτήρα,   κατά το μήνα Ιούνιο έτους 2024

Α.Δ.Ε 215/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, χρηματοδότηση-επιδότηση, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

2

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς τη Δημοτική Επιτροπή, για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Α.Δ.Ε 216/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

3

Έγκριση σύναψης συμφωνητικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, επτά (7) τμημάτων για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, Αναψυκτηρίων - Περιπτέρων και Θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην παραλία των Κουκουναριών, όπως περιγράφονται στα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών του Κτηματολόγιο ΑΕ

Α.Δ.Ε 217/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της σύναψης των συμφωνητικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, των επτά     (7) τμημάτων για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων , Αναψυκτηρίων - Περιπτέρων και Θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην παραλία των Κουκουναριών Σκιάθου ,   όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα   για τα οποία υπήρξε μία έγκυρη συμμετοχή και η διαδικασία σύμφωνα με την ΕΤΑΔ μπορεί να ολοκληρωθεί και με την ενεργοποίηση 5% επί της τιμής κατακύρωσης.

4

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (ROCK N ROLL SKIATHOS Ε.Ε.)

Α.Δ.Ε 218/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί την παράταση ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε ROCK N ROLL SKIATHOS Ε.Ε. ιδιοκτησίας της ROCK N ROLL SKIATHOS Ε.Ε., με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία ή να μην παραβιάζονται συστηματικά οι όροι της άδειας σύμφωνα με τις εκάστοτε υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή