ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 22/05/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

33η/22.05.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης Κανονιστικού Περιεχομένου για την παραχώρηση σχετικά με την χρήση αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου», μεταξύ της Ε.Τ.Α.Δ. και του Δήμου Σκιάθου, τον καθορισμό   του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης της υπ’ αριθμ.πρωτ.4622/2016 σύμβασης παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού, και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους, καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτική σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.

Α.Δ.Ε 180/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης και των όρων χρήσης της υπ’ αριθμ.πρωτ.4622/2016 Σύμβασης παραχώρησης με την ΕΤΑΔ ΑΕ

Β) Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δημοπρασίας με την παροχή υποστήριξης από την ΕΤΑΔ κατά την παρ.7 του άρθρου 23 του Ν.5092/2024, και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την ανάρτηση των διαγωνισμών και τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διεξαγωγής μέσω του εξωτερικού παρόχου της ΕΤΑΔ, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Γ) Μεταβιβάσει την εκμετάλλευση-υπομίσθωση χρήσης σε τρίτους για δύο (2) έτη, δηλαδή έως και 31.10.2025, καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου, που πορρέουν από το άρθρο ΄΄Χρήση του Μισθίου΄΄ της Σύμβασης παραχώρησης με την ΕΤΑΔ.

Δ) Αποφασίζει για τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή