ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 10/05/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

28η/10.05.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση διοργάνωσης συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων στις 17/05/2024 έως 19/05/2024.

Β)Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 11.340,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων στις 17/05/2024 έως 19/05/2024.

Α.Δ.Ε 160/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διοργάνωση Ναυτικών Μουσείων στις 17/05/2024 έως 19/05/2024.

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 11.340,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων "

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.420,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη φιλοξενία Πρέσβεων με στόχο την προβολή της Σκιάθου στο εξωτερικό.

Α.Δ.Ε 161/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.420,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων "

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή