ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 8/5/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                      

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

27η/8.5.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό σύλλογο ECOΖΗΝ Σκιάθου του Skiathos Trail Run-Marathon 2024.

Β) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 7.440,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση του Skiathos Trail Run-Marathon 2024 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό σύλλογο ECOΖΗΝ.

Α.Δ.Ε 157/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό σύλλογο ECOΖΗΝ Σκιάθου του Skiathos Trail Run-Marathon 2024.

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 7.440,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με

τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».

2 Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.391,57 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 50-7135.05 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη προμήθεια πλακετών και συσκευών απομακρυσμένης διαχείρισης για τις ηλεκτρονικές μπάρες της οδού Μητροπολίτου Ανανίου και Κοραή.

Α.Δ.Ε 158/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.391,57 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 50-7135.05 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός».

3

Εισήγηση για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού τμημάτων εγκεκριμένων περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Σκιάθου, σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Α.Δ.Ε 159/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού τμημάτων εγκεκριμένων περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Σκιάθου, σε ιδιώτη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή