ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 28/03/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

19η/28.03.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού

Α.Δ.Ε 90/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τη Ζέτα Ζηγούρη και καθορίζει την αμοιβή της στο ποσό των 4.042,40

2

Ορισμός δικαστικού επιμελητή και καθορισμός αμοιβής του

Α.Δ.Ε 91/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικαστικό επιμελητή τον κ. Κοτσή Νικόλαο και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 130,20 ευρώ

3

Έγκριση ή μη της παράτασης δόσεων

Α.Δ.Ε 92/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση των δόσεων στον προαναφερθέντα για τις 30/06/2024, 31/07/2024 και 31/08/2024 για την Α, Β και Γ δόση αντίστοιχα

Εγκρίνει την παράταση των δόσεων στον Αραρά Ηλία για τις 30/06/2024, 31/07/2024 και 31/08/2024 για την Α, Β και Γ δόση αντίστοιχα

4

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Δημοτική Επιτροπή περί διαγραφής η μη οφειλής.

Α.Δ.Ε 93/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή του 37,50%   του οφειλόμενου ποσού των 2.053,43 ευρώ ήτοι : ποσό 770,03 ευρώ μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις, από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτη κ. Πασχάλη Κυρατσούλας του Νικολάου και την χρέωση του στον άλλο ιδιοκτήτη κι αδερφό της Πασχάλη Κωνσταντίνο του Νικολάου.

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή