ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 22/03/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

17η/22.03.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028.

Α.Δ.Ε 78/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις αιτούμενες θέσεις

2

Έγκριση ή μη της παράτασης των δόσεων.

Μη έγκριση της μείωσης των μισθωμάτων.

Α.Δ.Ε 79/2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση των δόσεων στους προαναφερθέντες και μεταφέρει τη πληρωμή των δόσεων για τις 30/06/2024, 31/07/2024 και 31/08/2024 για την Α,Β και Γ δόση αντίστοιχα.

Εγκρίνει τη παράταση των δόσεων για την Ευαγγελία Πεζάτικου για τις 31/07/2024, 31/08/2024 και 30/09/2024.

Εγκρίνει τη παράταση των δόσεων για τον Κονδύλη Νικόλαο για τις 30/06/2024, 31/07/2024 και 31/08/2024.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη μη έγκριση της μείωσης των μισθωμάτων στις Ματούλα Πηγή Σταυρογιαννοπούλου και Δανάη Σταυρογιαννοπούλου λόγω του ότι τα συναφθέντα συμφωνητικά έχουν ως αντισυμβαλλόμενο και τη Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή