ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 19/03/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

16η/19.03.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Ε 70/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ», κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι 31-07-2024, σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση του τμήματος Δόμων Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

2

Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του για το έτος 2024

Α.Δ.Ε 71/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την σύσταση πάγιας προκαταβολής για το Δήμο Σκιάθου ποσού 2.000,00 €. για το έτος 2024

Ορίζει υπόλογο της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2023 τον Ανάργυρο Μελαχροινάκη του Ιωάννη, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Τσουρού του Χρστοφόρου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

3

Επικαιροποίηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για έτος 2024

Α.Δ.Ε 72/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικαιροποίηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για έτος 2024

4

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023» με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Ε 73/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 5 & 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023» (Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης) διότι συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπει η σχετική νομοθεσία δηλαδή:

i. Είναι κατεπείγουσα και άμεσης προτεραιότητας η αντιμετώπιση των υποχωρήσεων στο οδόστρωμα και των εκτεταμένων καταστροφών.

ii. Συντρέχει η περίπτωση της Ανωτέρας Βίας χωρίς ευθύνη της αναθέτουσας αρχής η οποία δικαιολογεί την μη τήρηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 823,20 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο " δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τις δαπάνες που θα χρειαστούν για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου του 1821.

Α.Δ.Ε 74/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 823,20 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο " δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών "

6

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.991,44 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τις δαπάνες που απαιτούνται για τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος "Τρίποντο στα σχολεία".

Α.Δ.Ε 75/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.991,44 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων"

7

Έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του καταργούμενο νπδδ ΔΟΑΠΝ οικονομικού έτους 2023.

Α.Δ.Ε 76/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό   και τις οικονομικές καταστάσεις του καταργούμενου νπδδ Δ.Ο.Α.Π.Ν. για το οικονομικό έτος 2023.

8

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Καραθάνου Δημήτριου του Βασιλείου, πίστωσης   ποσού 480,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο με πλοίο στον Βόλο στις 28/3/2024 και στις 29/3/2024 θα μεταβεί οδικώς στην Αθήνα για να παρευρεθεί στο Συνέδριο Hummanera Stage μετά από σχετική πρόσκληση που έλαβε και το οποίο θα διεξαχθεί 29/3 στην Τεχνόπολη Γκάζι. Από την Αθήνα θα επιστρέψει οδικώς στο Βόλο στις 30/3/2024 και στις 31/3/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Δ.Ε 77/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Καραθάνου Δημήτριου του Βασιλείου, πίστωσης ποσού 480,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Σκιάθο με πλοίο στον Βόλο στις 28/3/2024 και στις 29/3/2024 θα μεταβεί οδικώς στην Αθήνα για να παρευρεθεί στο Συνέδριο Hummanera Stage μετά από σχετική πρόσκληση που έλαβε και το οποίο θα διεξαχθεί 29/3 στην Τεχνόπολη Γκάζι. Από την Αθήνα θα επιστρέψει οδικώς στο Βόλο στις 30/3/2024 και στις 31/3/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή