ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 15/03/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

15η/15.03.2024 Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με   το Ν.4782/2021 και το Ν.5043/2023, του Δήμου Σκιάθου με την Επιχείρηση ΟΤΑ ‘’Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ DANIEL

Α.Δ.Ε 69/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει τη σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 του Δήμου Σκιάθου με την Επιχείρηση ΟΤΑ ‘’Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α..Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ DANIEL»

β) Ορίζει δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Σκιάθου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εκ των οποίων τον ένα, ως Πρόεδρο, καθώς και τους αναπληρωτές τους:

γ) Εξουσιοδοτεί τον Θεόδωρο Π. Τζούμα, Δήμαρχο Σκιάθου, όπως υπογράψει την εν λόγω Σύμβαση Συνεργασίας, εκ μέρους του Δήμου Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή