ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 27/02/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

09η/27.02.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Σύνταξη σχεδίου ΟΠΔ οικονομικού έτους 2024 ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 40/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2024 ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου – πίνακας για το Δήμο Σκιάθου «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Σκιάθου

2

Αποδοχή εννέα (9) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Πράσινο Ταμείο, την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Φεβρουάριο έτους 2023.

Α.Δ.Ε 41/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

3

Αποδοχή δέκα (10) χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας για   το μήνα Μάρτιο έτους 2023.

Α.Δ.Ε 42/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

4

Αποδοχή εννέα (9) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΑΕΔ, για το μήνα Απρίλιο έτους 2023.

Α.Δ.Ε 43/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή