ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 13/02/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

06η/13.02.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 450,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 17/2/2024 για να μεταβεί στο Υπουργείο Οικονομικών για να συζητήσει για την μονάδα οργάνωσης και διαχείρισης για τεχνική υποστήριξη του Δήμου μας και θα επιστρέψει αεροπορικώς από Αθήνα στην Σκιάθο στις 19/2/2024 .

Α.Δ.Ε 25/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου   , πίστωσης ποσού 450,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από Σκιάθο αεροπορικώς στην Αθήνα στις 17/2/2024 για να μεταβεί στο Υπουργείο Οικονομικών για να συζητήσει για την μονάδα οργάνωσης και διαχείρισης για τεχνική υποστήριξη του Δήμου μας και θα επιστρέψει αεροπορικώς από Αθήνα στην Σκιάθο στις 19/2/2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου” στην από 23.10.2023 και με ημερ. Έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 251/23.10.2023 αγωγή αναγνωριστικής κυριότητας - διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 όπως ισχύει, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία) της Μαρίας Φιντανόβσκι (Fidanovski) του Παύλου Σεραφίμοβ και της Αντζελίνα Σεραφίμοβα - Πανόβα, κατοίκου Σκιάθου, περιοχή “Κολλιός - Στεγάδια”, άνευ οδού και αριθμού, με Α.Φ.Μ: 107854620/ΔΟΥ Βόλου κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθου, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με ΑΦΜ” 090122675/ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένου. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου, ήτοι να καταθέσει τις προτάσεις του [μέσα σε 90 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής κατά την παρ. 2 του άρθρου 215 Κ.ΠΟΛ.Δ], ήτοι μέχρι και την 20η.02.2024 και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με τις προτάσεις του σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ, καθώς και να καταθέσει προσθήκη - αντίκρουση μέχρι και την 06η Μαρτίου 2024, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής της ενάγουσας και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 26/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα

2

Ορισμός δικηγόρου για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου” στην από 18.10.2023 και με ημερ. Έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 263/30.10.2023 αγωγή αναγνωριστικής κυριότητας - διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο - άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 όπως ισχύει, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία) του Γεωργίου Στρίγκου του Ελευθερίου, κατοίκου Βόλου, οδός Ορμινίου με αρ. 82 με Α.Φ.Μ: 018272820/ΔΟΥ Βόλου κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθου, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με ΑΦΜ” 090122675/ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένου και κατά λοιπών 8. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου, ήτοι να καταθέσει τις προτάσεις του [μέσα σε 90 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της αγωγής κατά την παρ. 2 του άρθρου 215 Κ.ΠΟΛ.Δ], ήτοι μέχρι και την 27η.02.2024 και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με τις προτάσεις του σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ, καθώς και να καταθέσει προσθήκη -   αντίκρουση μέχρι και την 13η Μαρτίου 2024, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής του ενάγοντα και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 27/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα

3

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γιαννίτση Ιωάννη του Ευσταθίου, πίστωσης   ποσού 220,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από Σκιάθο στις 13/2/2024 για Γλώσσα   με θαλάσσιο ταξί (λόγω έλλειψης πρωινού δρομολογίου με καράβι) και από εκεί θα μεταβεί με συγκοινωνιακό μέσο στην Σκόπελο για να εμφανιστεί στο Πταισματοδικείο Σκοπέλου προκειμένου να δώσει ένορκη κατάθεση στον Πταισματοδίκη και θα επιστρέψει αυθημερόν με καράβι από την Σκόπελο στην Σκιάθο.

Α.Δ.Ε 28/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γιαννίτση Ιωάννη του Ευσταθίου, πίστωσης ποσού 220,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από Σκιάθο στις 13/2/2024 για Γλώσσα   με θαλάσσιο ταξί (λόγω έλλειψης πρωινού δρομολογίου με καράβι) και από εκεί θα μεταβεί με συγκοινωνιακό μέσο στην Σκόπελο για να εμφανιστεί στο Πταισματοδικείο Σκοπέλου προκειμένου να δώσει ένορκη κατάθεση στον Πταισματοδίκη και θα επιστρέψει αυθημερόν με καράβι από την Σκόπελο στην Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή