ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 06/02/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

05η/06.02.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ρύθμιση οφειλής της ΑΣΠΟ ΑΕ

Α.Δ.Ε 19/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ρύθμιση του οφειλέτη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2023 του καταργηθέντος νπδδ ΔΟΑΠΝ Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Ε 20/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2023 του καταργηθέντος νπδδ ΔΟΑΠΝ Δήμου Σκιάθου

2

Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2023 προς την Δημοτική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Α.Δ.Ε 21/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Δ΄ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο

3

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 370,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από Σκιάθο για Βόλο ακτοπλοϊκώς στις 7/2/2024 και στις 8/2/2024 θα ταξιδέψει οδικώς για Λάρισα για να μεταβεί στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας για να παραστεί στην   σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης   για την ανάδειξη των νέων συλλογικών οργάνων της. Την ίδια ημέρα θα επιστρέψει στο Βόλο και στις 9/2/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Δ.Ε 22/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 370,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από Σκιάθο για Βόλο ακτοπλοϊκώς στις 7/2/2024 και στις 8/2/2024 θα ταξιδέψει οδικώς για Λάρισα για να μεταβεί στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας για να παραστεί στην   σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης   για την ανάδειξη των νέων συλλογικών οργάνων της. Την ίδια ημέρα θα επιστρέψει στο Βόλο και στις 9/2/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

4

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βατζάκα Μάρκου του Αποστόλου, πίστωσης   ποσού 270,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Αθήνα που θα έχει ήδη μεταβεί από πριν για δική του υπόθεση οδικώς στο Βόλο ,θα διανυκτερεύσει το ίδιο βράδυ στο Βόλο και στις 8/2/2024 θα ταξιδέψει οδικώς για Λάρισα για να μεταβεί στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας   ύστερα από την ανάδειξή του ως εκπρόσωπος του Δήμου μας ,για να παραστεί στην σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των νέων συλλογικών οργάνων της. Την ίδια ημέρα θα μεταβεί στο Βόλο και στις 9/2/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Δ.Ε 23/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης πίστωσης ποσού 270,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Αθήνα που θα έχει ήδη μεταβεί από πριν για δική του υπόθεση, οδικώς στο Βόλο ,θα διανυκτερεύσει το ίδιο βράδυ στο Βόλο και στις 8/2/2024 θα ταξιδέψει οδικώς για Λάρισα για να μεταβεί στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας   ύστερα από την ανάδειξή του ως εκπρόσωπος του Δήμου μας ,για να παραστεί στην σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των νέων συλλογικών οργάνων της. Την ίδια ημέρα θα μεταβεί στο Βόλο και στις 9/2/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

5

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Α.Δ.Ε 24/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Δεκεμβρίου 2023 του Δήμου Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή