ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 16/01/2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

03η/16.01.2024 Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λιακοπούλου Παρασκευή- Δέσποινα του Κων/νου, πίστωσης ποσού 750,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας ακτοπλοϊκώς στις 20/1/2024 από την Σκιάθο στο Βόλο και μετά οδικώς για Αθήνα προκειμένου να παραστεί στην έκθεση για το εικαστικό αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στις 23/1/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Δ.Ε 08/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λιακοπούλου Παρασκευή- Δέσποινα του Κων/νου, πίστωσης ποσού 750,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας ακτοπλοϊκώς στις 20/1/2024 από την Σκιάθο στο Βόλο και μετά οδικώς για Αθήνα προκειμένου να παραστεί στην έκθεση για το εικαστικό αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στις 23/1/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Μεταφορά στο Δήμο των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών.

Α.Δ.Ε 09/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τη μεταφορά των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου ΔΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Β) Την μεταφορά και το κλείσιμο των ανωτέρω τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου ΔΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, και εξουσιοδοτούμε τον Ταμία κ. Κανταράκια Αναστάσιο του Ιωάννη ΔΕ1 Διοικητικού Α΄βαθμού, Προϊστάμενο Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου ώστε να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφορά και κλεισίματος των λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα.

2

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Αφροδίτη Σχισμένου & ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ Θ. ΡΕΒΕΖΑΣ Δ. Ο.Ε.)

Α.Δ.Ε 10/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί την παράταση ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (Mint) και ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (Hungry Panda) ιδιοκτησίας της Αφροδίτης Σχισμένου και της εταιρείας ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ Θ. ΡΕΒΕΖΑΣ Δ. Ο.Ε. αντίστοιχα, με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία ή να μην παραβιάζονται συστηματικά οι όροι της άδειας σύμφωνα με τις εκάστοτε υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις.

3 Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 2.400,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στις 20/1/2024 από την Σκιάθο στην Αθήνα για να παραστεί στην έκθεση για το εικαστικό αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στις 23/1/2024 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στην Μαδρίτη Ισπανίας για να παραστεί στην τουριστική έκθεση FITUR 2024. Στις 26/1/2024 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στην Αθήνα και την ίδια ημέρα θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

Α.Δ.Ε 11/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 2.400,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στις 20/1/2024 από την Σκιάθο στην Αθήνα για να παραστεί στην έκθεση για το εικαστικό αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στις 23/1/2024 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στην Μαδρίτη Ισπανίας για να παραστεί στην τουριστική έκθεση FITUR 2024. Στις 26/1/2024 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στην Αθήνα και την ίδια ημέρα θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

4 Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ευσταθίου Αλέξανδρου του Αθανασίου, πίστωσης ποσού 1.970,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας στις 22/1/2024 από την Αθήνα που ήδη θα βρίσκεται, αεροπορικώς στην Μαδρίτη της Ισπανίας για   την Τουριστική ΄Εκθεση FITOYR 2024 και θα επιστρέψει στην Αθήνα αεροπορικώς στις 26/1/2024.

Α.Δ.Ε 12/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ευσταθίου Αλέξανδρου του Αθανασίου, πίστωσης ποσού 1.970,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας στις 22/1/2024 από την Αθήνα που ήδη θα βρίσκεται ,αεροπορικώς στην Μαδρίτη της Ισπανίας για την Τουριστική ΄Εκθεση FITOYR 2024 και θα επιστρέψει στην Αθήνα αεροπορικώς στις 26/1/2024.

5 Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου, πίστωσης   ποσού 750,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στις 20/1/2024 από την Σκιάθο στην   Αθήνα για να παραστεί στην έκθεση για το εικαστικό αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στις 24/1/2024 έως 25/1/2024 θα παραστεί στο ναυτικό μουσείο Ελλάδας και θα επιστρέψει στις 26/1/2024 στην Σκιάθο.

Α.Δ.Ε 13/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου, πίστωσης ποσού 750,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στις 20/1/2024 από την Σκιάθο στην Αθήνα για να παραστεί στην έκθεση για το εικαστικό αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στις 24/1/2024 έως 25/1/2024 θα παραστεί στο ναυτικό μουσείο Ελλάδας και θα επιστρέψει στις 26/1/2024 στην Σκιάθο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή