ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 07/06/2024

                 Αρ. πρωτ: 7389

                     ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 07 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

 

  1. ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ.
  1. ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.
  1. 3.ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

  1. 4.ΑποδοχήτηςΠρόσκλησηςμεΚωδικό:ΔΡΑΣΗ16931/25-10-2023 Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣΣΤΙΣΕΛΛΗΝΙΚΕΣΠΑΡΑΛΙΕΣ”μεΤίτλο: “ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ” του Υπουργείου Τουρισμού και της συμμετοχής του Δήμου Σκιάθουκαι έγκρισης υποβολής πρότασης γιαένταξηκαιχρηματοδότηση Έργου (Υποέργου) στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ καιεγκατάσταση ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότηταατόμωνμεκινητικάπροβλήματαήεμποδιζομένωνατόμωνγενικότερα, στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με την Χρηματοδότηση της Ε.Ε.-NextGenerationEU

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι «από την αναβολή της συζήτησης του θέματος κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα συμφέροντα του δήμου και η περιουσία των δημοτών.»  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή