ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 02/05/2024

                 Αρ. πρωτ: 5338

                     ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 08 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

  1. 1.Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό σύλλογο ECOΖΗΝ Σκιάθου του SkiathosTrailRun-Marathon

Β)Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 7.440,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο "Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη διοργάνωση του Skiathos Trail Run-Marathon 2024 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό σύλλογο ECOΖΗΝ.

 

  1. 2.Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 50-7135.05 με τίτλο«Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για τη προμήθεια πλακετών και συσκευών απομακρυσμένης διαχείρισης για τις ηλεκτρονικές μπάρες της οδού Μητροπολίτου Ανανίου και Κοραή.

 

  1. 3.Εισήγηση για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού τμημάτων εγκεκριμένων περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Σκιάθου, σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή