ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 01/03/2024

                 Αρ. πρωτ: 1896

                     ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 05 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023) και το Άρθρο 55 του /Ν. 5083/24 (ΦΕΚ 12/26.01.2024 τεύχος Α')

 

  1. 1.Αποδοχή δέκα τριών (13) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΑΕΔ, για το μήνα Μάιο έτους 2023.

 

  1. 2.Αποδοχή δέκα τέσσερα (14) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.,το Υπουργείο Εσωτερικών,την Περιφέρεια Θεσσαλίας,το Υπουργείο Οικονομικώνκαι τον Ο.Α.Ε.Δ,για το μήνα Ιούνιο έτους 2023.

 

  1. 3.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ από τους χρηματικούς καταλόγους 1254, 1255, 1256, 1258 & 1259/2023, ποσού 660 ευρώ, που βεβαιώθηκαν στα γραφεία ενοικιάσεων οχημάτων -εκμισθώτριες εταιρείες για οχήματα που είχαν μισθωθεί σε αλλοδαπούς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή