ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 02/02/2024

                 Αρ. πρωτ: 1026

                     ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 06 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023)

 

 

  1. 1.Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2023 του καταργηθέντος νπδδ ΔΟΑΠΝ Δήμου Σκιάθου.

 

  1. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2023 προς την Δημοτική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  1. 3.Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 370,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από Σκιάθο για Βόλο ακτοπλοϊκώς στις 7/2/2024 και στις 8/2/2024 θα ταξιδέψει οδικώς για Λάρισα για να μεταβεί στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας για να παραστεί στην σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των νέων συλλογικών οργάνων της. Την ίδια ημέρα θα επιστρέψει στο Βόλο και στις 9/2/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.

  1. 4.Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βατζάκα Μάρκου του Αποστόλου, πίστωσης ποσού 270,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας από την Αθήνα που θα έχει ήδη μεταβεί από πριν για δική του υπόθεση οδικώς στο Βόλο ,θα διανυκτερεύσει το ίδιο βράδυ στο Βόλο και στις 8/2/2024 θα ταξιδέψει οδικώς για Λάρισα για να μεταβεί στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας ύστερα από την ανάδειξή του ως εκπρόσωπος του Δήμου μας ,για να παραστεί στην σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των νέων συλλογικών οργάνων της. Την ίδια ημέρα θα μεταβεί στο Βόλο και στις 9/2/2024 θα επιστρέψει στην Σκιάθο.
  2. 5.Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή