ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Email:.

             .

             .

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 12/01/2024

                 Αρ. πρωτ: 319

                     ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.:
  • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Βατζάκα Μάρκο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1328/110575/2023/23.12.2023)

 

 

  1. 1.Μεταφορά στο Δήμο των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπουΔημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών.

 

  1. 2.Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Αφροδίτη Σχισμένου & ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ Θ. ΡΕΒΕΖΑΣ Δ. Ο.Ε.)

 

  1. Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Τζούμα Θεόδωρου του Παράσχου, πίστωσης ποσού 2.400,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στις 20/1/2024 από την Σκιάθο στην Αθήνα για να παραστεί στην έκθεση για το εικαστικό αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στις 23/1/2024 θα ταξιδέψει αεροπορικώς στην Μαδρίτη Ισπανίας για να παραστεί στην τουριστική έκθεση FITUR

  1. Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ευσταθίου Αλέξανδρου του Αθανασίου, πίστωσης ποσού 1.970,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας στις 22/1/2024 από την Αθήνα που ήδη θα βρίσκεται, αεροπορικώς στην Μαδρίτη της Ισπανίας για την Τουριστική ΄Εκθεση FITOYR 2024 και θα επιστρέψει στην Αθήνα αεροπορικώς στις 26/1/2024.
  2. Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Χαραλαμπίας Πασχάλη του Αναστασίου, πίστωσης ποσού 750,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στις 20/1/2024 από την Σκιάθο στην Αθήνα για να παραστεί στην έκθεση για το εικαστικό αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και στις 24/1/2024 έως 25/1/2024 θα παραστεί στο ναυτικό μουσείο Ελλάδας και θα επιστρέψει στις 26/1/2024 στην Σκιάθο.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Πασχάλη Χαραλαμπία, 3) Κουκουλάκης Θωμάς, 4) Αντωνίτσας Δημήτριος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή