Δημοτική Επιτροπή


Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου :

  1. Βατζάκας Μάρκος του Αποστόλου,
  2. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου.

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου:

  1. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου,
  2. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου.

Τακτικά μέλη από την παράταξη της μειοψηφίας :

  1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου,
  2. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Αναργύρου.

Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

  1. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη,
  2. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή