ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΣΚΙΑΘΟΣ 10 Ιούνιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4664

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 306

ΦΑΚΕΛΟΣ  0137

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου  81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"&

του ν. 3852/2010

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ.Τα αριθμ. 1 & 2 πρακτικά  του Α/βάθμιου Συμβουλίου

επιθεώρησης κινημ/φων- θεάτρων επαρχίας Σκοπέλου από

1/8/1997 και 22-5-1998 αντίστοιχα

δ. Την αριθμ. 111/1998  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ε. Τις διατάξεις του Α.Ν. 445/1937.

στ.Την αριθμ. 36/1997 άδεια ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ από

29-9-1999

ζ. Την από 31/05/11  αίτηση του WHYBROW AMANDA

(ΓΟΥΑΙΜΠΡΑΟΥ  ΑΜΑΝΤΑ)  για την μεταβίβαση του

καταστήματος ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ από τον

ΜΑΘΗΝΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ του/της WHYBROW AMANDA (ΓΟΥΑΙΜΠΡΑΟΥ  ΑΜΑΝΤΑ) που βρίσκεται στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ περιοχή του Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στην ανωτέρω από τον  ΜΑΘΗΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ,  σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή