ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκιάθος   30/5/2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            Αριθ. πρωτ.: 4055

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                               

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  αριθ.:   230/2011

Ο

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Αφού έλαβε υπόψη:

1. ΄Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Α.Ν. 2520/40.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής διάταξης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-94)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2307/95 (ΦΕΚ 113/Α/15-6-95)

               5. Tο υπ' αρίθμ. πρωτ 1020/5383/17-δ/16-5-2011  έγγραφο  του Α.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ περί λειτουργίας

                   καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ  

                   ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», ιδιοκτησίας  Ι. ΛΩΛΟΣ  Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Λώλο

                    Ιωάννη του Ευαγγέλου,  άνευ αδείας.

              6. Την αριθμ.  214/2011 από  24/5/2011 απόφαση Δημάρχου , περί σφράγισης του καταστήματος

                  του ανωτέρω

              7. Το αριθμ.  3927 από 25-5-2011 υπόμνημα του ανωτέρω περί συμμόρφωσης

              8. Την αριθμ. 3995/30-5-2011 Έκθεση Αυτοψίας της Δημοτικής Αστυνομίας Σκιάθου

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Αναστέλλουμε την υπ' αρίθμ 214/2011 απόφαση Δημάρχου Σκιάθου, περί σφράγισης του καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (πώληση τυποποιημένων τύπων καφέ, διάφορες ποικιλίες από μποτίλιες κρασιών, είδη σαπωνοποιίας και ατομικής υγιεινής, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σαμπουάν κ.λ.π.), ιδιοκτησίας  Ι. ΛΩΛΟΣ  Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Λώλο Ιωάννη του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην περιοχή Περιφερειακή οδός  Σκιάθου,  την 31/5/2011 και ώρα 11:00', λόγω συμμόρφωσης του ενδιαφερόμενου και απομάκρυνσης των ανωτέρω αναφερόμενων ειδών.

 

         Η παρούσα να επιδοθεί με αποδεικτικό επίδοσης.-

 

                                                                                                                      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Α.Τ. Σκιάθου

 Δημοτική Αστυνομία

 Ενδιαφερόμενος                     

 Σταθμός Τουριστ. Αστυνομίας

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή