ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σκιάθος  24/5/2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                      Aριθμ. Πρωτ.: 3867

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                          

Α Π Ο Φ Α Σ Η  αριθ.   214/2011

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Α.Ν. 2520/40.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής διάταξης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-94)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2307/95 (ΦΕΚ 113/Α/15-6-95)

     5. To υπ' αρίθμ. πρωτ. 1020/5383/17-δ/16-5-2011  έγγραφο  του Α.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ περί λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», ιδιοκτησίας  Ι. ΛΩΛΟΣ  Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Λώλο Ιωάννη του Ευαγγέλου,  άνευ αδείας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

               Την σφράγιση  του  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», ιδιοκτησίας  Ι. ΛΩΛΟΣ  Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Λώλο Ιωάννη του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην περιοχή Περιφερειακή οδός  Σκιάθου, γιατί η λειτουργία της επιχείρησης  δεν  είναι  νόμιμη,  αφού είναι παραβάτης "ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ"  (πώληση τυποποιημένων τύπων καφέ, διάφορες ποικιλίες από μποτίλιες κρασιών, είδη σαπωνοποιίας και ατομικής υγιεινής, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σαμπουάν κ.λ.π.), κατά παράβαση της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

   Η  έναρξη  του  μέτρου  που  επιβάλλεται με την παρούσα θα πραγματοποιηθεί  την  ......./......./..........  και  ώρα ....:.....΄ από  την Δημοτική Αστυνομία Σκιάθου.

               Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως απομακρύνετε τυχόν ευάλωτα προϊόντα από αυτό προκειμένου να αποφύγετε περαιτέρω ζημία σας και δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων και  να  είστε παρών κατά την σφράγισή του.

               Η απουσία σας κατά την σφράγιση του καταστήματός  σας  δεν θα εμποδίσει το έργο της υπηρεσίας μας.

   Η παρούσα να επιδοθεί με αποδεικτικό επίδοσης.-

 

                                                                                             

                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α.Τ. Σκιάθου

Δημοτική Αστυνομία

Ενδιαφερόμενος

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή