ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΣΚΙΑΘΟΣ 24 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                   ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ _216

ΦΑΚΕΛΟΣ  0439

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ

 

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 9483/5-6-2001 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της

αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης, του

άρθρου 42..

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την αριθμ. 17059/23-02-2007 κοινή υπουργική απόφαση

αρθρο 6 (Εγκύκλιος  16/2007)  ΚΥΑ 10551/2007

η. Την από 24/05/11  αίτηση του ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ για  την προσθήκη νέας δραστηριότητας   

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ στο  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ του/της ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην οδό Ν. ΜΩΡΑΪΤΟΥ περιοχή Σκιάθοςτου Δήμου Σκιάθου, λόγω προσθήκης και νέας δραστηριότητας ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ του καταστήματος  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ   του ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ   ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή